Ga verder naar de inhoud

Begeleiding en zorg

Zorg en ondersteuning zijn essentieel in het onderwijs en leraren bieden ondersteuning op maat, afhankelijk van individuele behoeften en niveau. Basisschoolleraren richten zich op de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen, terwijl mentoren in het secundair onderwijs helpen bij studieplanning en -voorbereiding, en studieadviseurs en docenten in het hoger onderwijs ondersteuning bieden bij academische en loopbaandoelen en uitdagingen zoals studiemateriaal, papers en examens. Leerlingen met beperkingen, leerproblemen of psychische problemen hebben extra zorg en ondersteuning nodig, zoals extra begeleiding, aanpassingen in het lesmateriaal of toegang tot professionele hulpverleners, om hun potentieel te bereiken en obstakels te overwinnen. Het bieden van zorg en ondersteuning op maat draagt bij aan een inclusieve leeromgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft om succesvol te zijn.

LLL Odisee 004 2560
@ Hogeschool Odisee