Ga verder naar de inhoud

Algemeen

  1. Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "Diensten").
  2. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan onze Privacy Policy.
  3. Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op "Akkoord" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen. U kan hiervoor onderaan in de footer op "cookieinstellingen" klikken.

Welke cookies & waarom

  1. Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

CRAFT_CSRF_TOKEN
Type: Functionele cookie
Beschrijving: Gebruikt door het Content Management Systeem om cyberaanvallen tegen te gaan. Deze cookie is essentieel voor de beveiliging van de website en bezoeker.
Bewaartermijn: Vervalt na één sessie

CraftSessionId
Type: Functionele cookie
Beschrijving: Gebruikt door het CMS om een unieke ID aan te maken voor de bezoeker.
Bewaartermijn: Vervalt na één sessie

_ga
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Maakt unieke ID aan om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics.
Bewaartermijn: Vervalt na twee jaar

_ga_#
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Gebruikt door Google Analytics om het aantal bezoeken per websitebezoeker bij te houden, alsook de data van het eerste en het meest recente bezoek.
Bewaartermijn: Vervalt na twee jaar

_gat
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Wordt gebruikt om een aanvraagratio door te sturen naar Google Analytics.
Bewaartermijn: Vervalt na 1 dag

_gid
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Gebruikt door Google Analytics om het aantal bezoeken per websitebezoeker bij te houden, alsook de data van het eerste en het meest recente bezoek.
Bewaartermijn: Vervalt na één dag

_hjAbsoluteSessionInProgress
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Wordt gebruikt om het aantal keer dat dezelfde bezoeker de website bezoekt te meten of om na te gaan of het een nieuwe bezoeker is.
Bewaartermijn: Vervalt na één dag

_hjid

Type: Analytische cookie
Beschrijving: Maakt een unieke ID aan per sessie. Dit zorgt ervoor dat het gedrag van de gebruiker gemeten kan worden.
Bewaartermijn: Vervalt na één sessie

_hjIncludedInPageviewSample
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Bepaald of een gebruikersactiviteit geregistreerd dient te worden voor statistische doeleinden.
Bewaartermijn: Vervalt na één dag

_hjSession_#
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Verzamelt statistieken over de bezoeken van de bezoeker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die men doorbrengt op de website en welke pagina's men heeft gelezen.
Bewaartermijn: Vervalt na één dag

_hjSessionUser_#
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Verzamelt statistieken over de bezoeken van de bezoeker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die men doorbrengt op de website en welke pagina's men heeft gelezen.
Bewaartermijn: Vervalt na één dag

_hjTLDTest
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Registreert data omtrent de gebruiksactiviteiten van de bezoekers voor statistische doeleinden.
Bewaartermijn: Vervalt na één dag

fonts
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Registreert speciale fonts op de website met statistische doeleinden. Deze cookie trackt geen data van bezoekers.
Bewaartermijn: permanent

hjViewportId
Type: Analytische cookie
Beschrijving: Wijst iedere sessie een unieke ID toe om zo bezoekersgedragen te kunnen opvolgen.
Bewaartermijn: Vervalt na één sessie

ads/ga-audiences
Type: Marketing cookie
Beschrijving: Wordt gebruikt door Google Ads om gebruikers te engageren en converteren.
Bewaartermijn: Vervalt na één sessie

Cookies weigeren of verwijderen via browserinstellingen

Cookies kan u via de browserinstellingen op uw computer weigeren of verwijderen. De manier waarop dit kan gebeuren verschilt van browser tot browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Deze instellingen moet u steeds per browser en per computer apart instellen!

Het niet-aanvaarden of verwijderen of uitzetten van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website niet meer toegankelijk zijn of slecht functioneren. Daardoor kan de beleving van de site tegenvallen.

Sociale media en bijhorende plug-ins

Heel veel sociale media (zoals o.a. Facebook, Linkedin, Twitter, Google+, Tumblr, …) ontvangen heel wat informatie over uw surfgedrag via social plug-ins op hun websites (via bijvoorbeeld de knoppen “Vind ik leuk” of “Delen”).

Deze knoppen kunnen zich ook bevinden op webpagina's van Continue.

Indien u zich hiertegen wilt beschermen, dan wordt er (door onder meer het Centrum voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) aangeraden om één van de onderstaande maatregelen te nemen.

Installeer een browser add-on die tracking blokkeert. Voorbeelden van dergelijke browser add-ons zijn:

  1. Maak gebruik van de incognito of “private nagivation”-modus van uw browser. Recente versies van de meest courante browsers bieden zo’n privé-modus als functionaliteit aan:

Deze functie dwingt de browser om sporen van uw surfgedrag (cookies, historiek, enz.) te wissen nadat het venster wordt gesloten en beschermt u aldus om door derden gevolgd te worden (opgelet: deze functie maakt jou niet anoniem op het web). Er bestaan ook speciale privacybeschermende browsers, zoals Epic Privacy Browser (www.epicbrowser.com).

Sociale media en andere websites gebruiken informatie over het surfgedrag van zijn gebruikers om hen gerichte reclame aan te bieden. Wilt u niet meer gevolgd worden voor gerichte reclame dan kan u zich uitschrijven voor gerichte advertenties via de opt-out website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (www.youronlinechoices.eu).
Uitschrijven voor gerichte advertenties betekent niet dat er geen informatie meer verzameld wordt over uw surfgedrag. Indien uw zich ook wil beschermen tegen de inzameling van deze informatie wordt er geadviseerd om daarnaast ook gebruik te maken van de incognito-modus van uw browser of één van de bovenvermelde browser add-ons te gebruiken.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen.
Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.
U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookie Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@associatie.kuleuven.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@associatie.kuleuven.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.b....

Meer weten?

Meer info vindt u onder andere op volgende websites: www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.com/be-nl