Ga verder naar de inhoud

Kwetsbare groepen

Een groot aantal mensen ervaart één of meer drempels om volwaardig aan onze samenleving te kunnen deelnemen. Specifiek opgeleide professionals helpen hen om die drempels weg te werken en integratie te bevorderen. Ons praktijkgericht aanbod is gericht op al wie zich wil bijscholen in uiteenlopende thema’s als forensische zorg, diversiteit & inclusie, armoedebestrijding, mensenrechten, kinderpsychotherapie, gebarentaal, jeugdcrimologie en zoveel meer.

Dankzij de beklijvende ervaringen lijkt het alsof ik nog maar gisteren dit postgraduaat volgde. Als kersvers afgestudeerde criminologe zocht ik naar een passende stijl en extra handvaten binnen mijn eerste job. Ik ben zeer blij dat ik koos voor de Perspectiefgericht coachen en begeleiden invalshoek. Aanvankelijk vroeg het een serieuze aanpassing in mijn communicatie, maar al snel plukte ik én iedereen rondom mij er de vruchten van. Cliënten kregen hoop, zagen mogelijkheden en geloofden meer in hun eigen kunnen. Bovendien kreeg ik tijd om nog meer mensen te begeleiden want cliënten zagen zichzelf stappen vooruit zetten en konden snel autonoom aan de slag. Ze hingen niet meer vast aan mij als de ‘alwetende’ hulpverlener. Ik ontdekte dat ‘jezelf misbaar maken’ het mooiste is wat je kan doen, voor je cliënten én voor jezelf. Want eerlijk … welke hulpverlener doet nu echt genoeg aan zelfzorg? Aan dat aspect én aan zelfreflectie wordt trouwens ook aandacht besteed binnen deze opleiding.