Ga verder naar de inhoud

Gezin & seksualiteit

Voortdurend veranderen onze inzichten over opvoeding en ontwikkeling. Ons bijscholingsaanbod groeit mee. Zo kunnen pedagogen, psychologen, therapeuten en andere professionele hulpverleners bij ons terecht voor tal van opleidingen rond ontwikkelingsstoornissen, uitdagingen van inclusief onderwijs, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en aanverwante thema’s.

Het postgraduaat Seksuologische Hulpverlening is voor mijn werk als begeleidster bij pubers in de jeugdzorg een grote meerwaarde. Het heeft me extra handvaten gegeven om te kijken naar hun seksuele ontwikkeling en hoe we deze het best kunnen ondersteunen in de leefgroep. Hoe kan je over moeilijke thema’s in gesprek gaan, hoe ga je om met slachtoffer en dader van seksueel grensoverschrijdend gedrag, hoe geef je vormingen rond relaties en seksualiteit, ... Ook heeft de opleiding me geholpen om, samen met mijn collega’s, het beleid rond seksualiteit mee vorm te geven.