Ga verder naar de inhoud

Zorg en zorgtechnologie

09/10/2023

Patrick De Mazière en Anabel Wanzeele van UCLL zijn gestart als business developers voor het domein zorg en zorgtechnologie.

Associatie 171

Focus op zorg & zorgtechnologie

Elk dag groeit het opleidingsaanbod op Continue. We versterken en verspreiden steeds meer bestaand aanbod levenslang leren en/of bieden het digitaal aan. We ontwikkelen ook nieuwe opleidingen, in nauwe samenwerking met het werkveld.

Binnen de Associatie KU Leuven zijn er vier business developers aan de slag om deze groei mee te realiseren. Ze zijn actief op drie specifieke domeinen: agro en voeding, hernieuwbare energie en zorg & zorgtechnologie. Ze zetten in op de verbinding tussen het werkveld (bedrijven, instellingen en organisaties) en onze partnerinstellingen, zowel op vlak van onderzoek als onderwijs en opleiding.

Voor het domein van de zorg en zorgtechnologie zijn Patrick De Mazière en Anabel Wanzeele van UCLL gestart als business developers. Tijd voor een kennismaking en een kort gesprek over uitdagingen en plannen.

Wie zijn onze Business Developers Zorg & zorgtechnologie?

Patrick De Mazière is burgerlijk ingenieur computerwetenschappen, doctor in de medische wetenschappen en in UCLL coördinator van de transversale focuslijn Technologie in Zorg & Welzijn (TG&W) die de hele hogeschool overspant. https://research-expertise.ucll.be/nl/zorgtechnologie

Anabel Wanzeele is master in de bewegings- en sportwetenschappen en actief binnen het expertisecentrum Health Innovation van UCLL waar ze een aantal zorgtechnische projecten begeleidt. https://research-expertise.ucll.be/nl/health-innovation

Welke uitdagingen liggen er op tafel? Wat zijn de plannen en hoe kunnen wij hieraan bijdragen?

De nood aan geschoolde medewerkers is erg hoog in de zorg. Daarbij komt nog dat de sector nood heeft aan personeel dat op de hoogte is van de recentste ontwikkelingen op technisch en technologisch vlak.

Anabel Wanzeele :“Het is inderdaad van groot belang dat we de kloof tussen zorg en welzijn enerzijds en de technologie anderzijds moeten dichten. Dit kan enkel door te werken aan het begrijpen van elkaars taal, elkaars mogelijkheden of problemen en dan in te zetten op een gedragen implementatie. Binnen een recent project met steun van het Europees Sociaal Fonds bijvoorbeeld, hebben we de voorbije jaren sleutelfiguren opgeleid die de brug tussen zorg- en welzijn en technologie kunnen vormen. We leerden hieruit dat langdurige opleidingen voor deze doelgroep niet de beste format is mede door de grote krapte op de arbeidsmarkt. Werknemers willen zich binnen zorg- en welzijn bijscholen maar niet ten koste van de zorg voor de patiënt. Net daarom moeten we als onderwijsinstellingen in overleg gaan met gezondheidsorganisaties en zoeken naar de juiste inhoud en vorm van de opleidingen.

Concreet zullen we in de komende tijd het bestaande aanbod in kaart brengen; een wie-doet-wat-schema opstellen en een grondige analyse van de noden in het werkveld maken om tot een goede afstemming van vraag en aanbod te komen. We zoeken uit hoe we deze navormingen best aanbieden en tegen welke (uniforme) prijs. Nieuwe speerpunten ontwikkelen staat ook op de werklijst”.

Patrick De Mazière: “Voor de focus op zorg en zorgtechnologie krijgen we ondersteuning van onze kerngroep met leden uit KU Leuven (Veerle Hulpiau, Lennart Scheys), Luca (Niels Hendriks), Odisee (Robin Decoster) Thomas More (Lieven De Maesschalk) en Vives (Sofie Vanmaercke). De input en feedback vanuit hun expertise en ervaring zetten we in bij het nemen van beslissingen. Op deze manier streven we gedragenheid en gevoel van eigenaarschap na bij elke belangrijke actor.

Naast de kerngroep bouwen we per domein ook een breder thematisch netwerk uit. Dit netwerk is aanspreekbaar voor bijdragen aan nieuwe (vormings)initiatieven, lokale contacten, innovatieve ideeën, events, etc. Dit netwerk van experten die elkaar snel kunnen vinden over de instellingen/campussen heen, garandeert dat er snel en accuraat geschakeld kan worden.”

Contactgegevens business developers zorg & zorgtechnologie:

anabel.wanzeele@ucll.be

patrick.demaziere@ucll.be

Ons opleidingsaanbod voor gezondheidsprofessionals kan je op Continue vinden via: https://www.continue.be/domeinen/gezondheid

Enkele nieuwe opleidingen rond zorg(technologie) zetten we graag extra in de kijker: