Ga verder naar de inhoud

Waarom goede onderwijsprofessionals levenslang leren

20/01/2023

Meer dan ooit staat ons Vlaamse onderwijs onder druk: van het nijpende lerarentekort tot onvoldoende wiskundekennis van onze leerlingen ... De uitdagingen en onzekerheden voor onderwijsprofessionals zijn groot.
Het onderwijs heeft op alle niveaus nood aan gemotiveerde leraren die onze kinderen en jongeren het toekomstgericht onderwijs bieden waarop ze recht hebben. Levenslang leren is voor onderwijsprofessionals daarom een must geworden.

Quote mandela 2

Voor een greep uit ons opleidingsaanbod voor leraren en andere onderwijsmedewerkers, scrol snel naar beneden!

Attitude om te leren uit moeilijkheden en fouten
Uitdagingen aangaan, falen, (opnieuw) proberen en (kleine) succesjes boeken zijn cruciaal om vooruit te gaan. Wie persoonlijk en professioneel wil groeien, heeft een attitude nodig van levenslang leren, van steeds weer nieuwe kennis en competenties verwerven en inzetten. Dat geldt zeker ook voor onderwijsprofessionals!

Voorbeeldrol
Toekomstgericht onderwijs houdt in dat we kinderen en jongeren 21ste-eeuwse vaardigheden bijbrengen zoals probleemoplossend vermogen, kritisch denken, samenwerken,… Door zelf actief in te zetten op bijscholing geven onderwijsprofessionals al doende het voorbeeld aan hun leerlingen.

Onderwijsinnovatie voor méér impact
De uitdagingen in ons onderwijs en in onze maatschappij vragen een voortdurende investering in innovatie. We hebben onderwijsprofessionals nodig die hun impact vergroten via een innovatieve onderwijsaanpak, ook op de leerresultaten. Dit betekent dat ze door vorming en bijscholing op zoek gaan naar nieuwe lespraktijken en nieuwe tools en technologieën om het leren te ondersteunen.

Internationale dag van het Onderwijs
Onderwijs is een mensenrecht, een publiek goed en een publieke verantwoordelijkheid.
Op 24 januari wordt wereldwijd de Internationale dag van het Onderwijs gevierd, uitgeroepen door de VN, om de rol van onderwijs voor vrede en ontwikkeling te benadrukken. Ook die gelegenheid is een aanleiding om naar ons levenslang lerenaanbod te kijken!

Met ons enorme aanbod van bijna 500 korte cursussen en langere opleidingen voor mensen die in het onderwijs actief zijn - van directeurs, vak- en zorgleerkrachten, tot ICT-coördinatoren – nemen we de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsvol onderwijs mee op.

We kiezen bewust voor een grote waaier aan opleidingsvormen om bijscholing of omscholing voor iedereen mogelijk te maken: gaande van open lezingen die je online kan volgen, korte avondsessies, impulsdagen voor kunstleerkrachten, maar ook langere opleidingen op maat van werkende professionals, zoals microcredentials, graduaten en postgraduaten in hybride of afstandsonderwijs.

Kortom voor elke onderwijs-collega heeft Continue wel een geschikte vorming in petto om de kennis en vaardigheden aan te scherpen. Want (levenslang) lerende onderwijsprofessionals ondersteunen onze kinderen en jongeren in hun ontwikkeling tot actieve burgers - die mee de wereld van morgen veranderen.

Enkele opleidingen in de kijker

Ontdek ons volledige vormingsaanbod in het domein onderwijs.