Ga verder naar de inhoud

Postgraduaat cultureel erfgoed

18/04/2024

Sinds het academiejaar 2022-2023 kunnen geïnteresseerden in cultureel erfgoed een specifieke opleiding aan de KU Leuven volgen. Kandidaten die in september 2024 willen starten kunnen zich nu al aanmelden.

Organisatoren Stynen Decraene

Prof. Dr. Andreas Stynen (hoofddocent Culturele erfgoedstudies aan de Faculteit Letteren KU Leuven) licht toe: “ Deze nieuwe opleiding beantwoordt aan een nood die al langer binnen de erfgoedsector bestaat. Aan de KU Leuven is bovendien alle expertise aanwezig om een dergelijke interdisciplinaire en holistische opleiding te organiseren. In plaats van de voorbijgestreefde opsplitsing van erfgoed in verschillende types, kijken we liever vanuit verschillende perspectieven naar wat álle erfgoed kenmerkt. Via stages, gastcolleges en lesmomenten op erfgoedlocaties staan onze studenten ook altijd dicht bij het werkveld.

Dat werkveld kan ook mee inhoudelijke keuzes bepalen: zo zal er vanaf 2023-2024 met twee afstudeerrichtingen gewerkt worden. Aanvullend bij een gedeeld traject legt een eerste spoor “publiek en maatschappij” de nadruk op uitdagingen in de hedendaagse samenleving zoals de toenemende diversiteit, een tweede spoor “digitale transformatie” focust op de waaier aan kansen van informatietechnologie voor élke erfgoedinstelling.

“Het unieke van deze opleiding schuilt niet alleen in de nieuw ontworpen vakken, maar ook in de combinatie van hoorcolleges, groepsopdrachten, stages, uitstappen, erfgoeddebatten. Daarnaast zetten we actief in op de coaching, begeleiding en trajectopvolging van studenten”, vult Ewout Decraene (praktijkassistent aan de Faculteit Letteren KU Leuven) aan.

Tot hiertoe is het merendeel van de studenten afgestudeerd aan een faculteit Letteren. De interesse van studenten uit andere faculteiten zoals pedagogische wetenschappen en architectuur is het afgelopen jaar evenwel gegroeid. Ook verwelkomen de organisatoren steeds meer (werk)studenten die al actief zijn in het werkveld en zich verder willen professionaliseren. Het is overigens ook mogelijk om het éénjarig programma te spreiden over 2 jaar (of langer) en de stage te integreren of te laten aansluiten bij de actuele job. Binnen het kader van beschikbare vormingsbudgetten kan de werkgever mogelijk ook tegemoetkomen in (een deel van) het inschrijvingsgeld.

Kandidaten die in september 2024 met deze opleiding willen starten kunnen zich nu al aanmelden.

Vóór de start van het academiejaar krijgen alle kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, de toelating om zich in te schrijven voor dit postgraduaat.

Bij de start van het academiejaar volgt er steeds een infosessie. Voor meer informatie en praktische gegevens: postgraduaat in cultureel erfgoed.