Ga verder naar de inhoud

Levenslang leren via het bedrijf of via de onderwijswereld?

19/10/2023

Steeds meer bedrijven erkennen het belang van bijscholing (upskilling) en omscholing (reskilling) voor hun medewerkers. Bedrijfsacademies spelen een toenemende rol in het faciliteren van dit proces van levenslang leren. In aanvulling op dit aanbod, bieden universiteiten en hogescholen een open opleidingsaanbod aan. Wat zijn de voordelen voor u, uw medewerkers en uw organisatie?

Jorie Soltic 1

Levenslang leren via het bedrijf of via de onderwijswereld?

Corporate academies of bedrijfsacademies spelen een toenemende rol in het faciliteren van dit proces van levenslang leren. Bedrijven bieden zo leertrajecten aan op maat van hun bedrijf. Deze zogenaamde ‘in company’ opleidingen zijn bedoeld voor interne medewerkers en afgestemd op de eigen bedrijfsdoelen, -context en -cultuur. Zo sluiten ze mooi aan bij de specifieke ontwikkelingsbehoeften van hun werknemers en bij de bedrijfsstrategie. Bedrijven kunnen zo snel inspelen op veranderende noden binnen de eigen sector, via de inbreng van eigen medewerkers. Bedrijven doen daarbij al eens beroep op een ‘onafhankelijke’ opleidingsverstrekker, die zowel een commerciële partij als een publieke instantie kan zijn. 

Ook hogescholen en universiteiten krijgen regelmatig de vraag naar zowel de ontwikkeling als organisatie van in company leertrajecten.

Vanuit de sterke overtuiging dat leren effectief niet stopt bij het behalen van een diploma, richten hoger onderwijsinstellingen zich in toenemende mate op opleidingen voor professionals,

Hierbij ligt de focus vooral op het aanbieden van programma's die toegankelijk zijn voor professionals uit verschillende bedrijven, en waaraan zij dus gezamenlijk kunnen deelnemen.

Bij de vormgeving van dit open opleidingsaanbod vertrekken hoger onderwijsinstellingen steeds van de state-of-the-art kennis ontsloten via wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard wordt ‘de markt’ bij dit ontwikkelingsproces van opleidingen betrokken: hogescholen en universiteiten toetsen bij relevante bedrijven af aan welke innovatieve kennis er precies behoefte is. Ook de verdere vertaling van deze noden in een concrete opleiding gebeurt meestal in dialoog met bedrijven en/of sectoren als geheel. Nieuw aanbod is doorgaans dus niet gebaseerd op de specifieke noden van één enkel bedrijf of één sector.   

Waarom zouden we voor een open opleidingsaanbod kiezen, al dan niet in aanvulling op het aanbod van interne opleidingen in de context van de eigen bedrijfsacademie?  Dat is een vraag die velen zich stellen, vooral op het moment dat ze bij hun Talent Manager of andere HR-professional hun vormingsplannen en -budget bespreken.   

Jorie Soltic, programmacoördinator Wetenschap & Technologie bij het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven, geeft aan alle partijen alvast sterke argumenten voor een open opleidingsaanbod en een coöperatief opleidingsverhaal.   

Een onafhankelijke leeromgeving

In een open opleiding zijn de docenten en de andere deelnemers niet direct betrokken bij de interne bedrijfsdynamiek, hiërarchie of politiek. Dit zorgt voor een omgeving waar je vrijuit kan leren en vragen stellen zonder beïnvloed te worden door interne belangen. ‘Buiten de eigen bedrijfsmuren’ (zowel letterlijk als figuurlijk) kan je je meer richten op het leerproces, even weg van de interne bedrijfscultuur en zonder afleidingen van dagelijkse werkverantwoordelijkheden.    

Meer netwerkkansen en meer zakelijke kansen

De deelnemers aan open opleidingen zijn geen collega’s, maar professionals uit verschillende organisaties en industrieën. Dit biedt je kansen om waardevolle contacten te leggenen vergroot niet enkel je professionele netwerk maar creëert ook nieuwe zakelijke kansen.   

Externe en cross-sectorale invalshoeken

De ‘peer to peer learning’ overstijgt je organisatie. Contacten met werknemers en bedrijven buiten je sector werken inspirerend en helpen je om de eigen denkwijze te verbreden en nieuwe ideeën op te doen voor je eigen jobcontext.   

Kwaliteitsvol, betrouwbaar en gebaseerd op recent onderzoek

De opleidingen in het hoger onderwijs hebben terecht de naam kwaliteitsvol en betrouwbaar te zijn, mee met de laatste kennisinzichten. Onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs hebben immers toegang tot de nieuwste (technologische) ontwikkelingen binnen hun vakgebied Ze baseren zich op recent wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek dat in principe (technologie)neutraal is.    

Geen OF OF of een EN EN verhaal, maar een CO-verhaal? 

Binnen Continue, het netwerk voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, zetten de partners zich maximaal in op een open opleidingsaanbod, waar professionals vanuit verschillende bedrijven en diverse sectoren elkaar, bij voorkeur offline, ontmoeten.    

Continue wil inzetten op de complementariteit van beide ‘formats’. Zo kan een doordachte, geïntegreerde combinatie van een in company leertraject en een open opleiding aan een hogeschool/universiteit een veelbelovende, toekomstbestendige aanpak zijn voor de bijscholing en - en omscholing van professionele profielen.     

Wil je het volledige opinieartikel van Jorie Soltic lezen: https://www.linkedin.com/pulse

Check het volledig aanbod van Continue.  Er is vast (minstens) één die voor jou én voor jouw organisatie past.