Ga verder naar de inhoud

Ethische denkkaders en vaardigheden voor elke werkomgeving

25/06/2024

In alle sectoren komen we vandaag vaak in aanraking met ethische kwesties. De nieuwe opleiding Toegepaste Ethiek beantwoordt aan de vraag om een gedegen ethische leidraad voor professioneel handelen te bieden. Op 22 augustus verneem je meer tijdens een online infosessie.

20211111 Thomasde Wit In Science Festival2021 Escalatie Lux3 Highres 0036

In onze samenleving stellen we steeds meer ethische vragen rond verschillende thema’s: de gevaren en bedreigingen van AI, de groeiende sociale ongelijkheid, de complexe uitdagingen van de zorgsector, de impact van de klimaatverandering, … om er maar enkele te noemen. De nieuwe opleiding Toegepaste Ethiek, gestart in academiejaar 2023-2024, beantwoordt aan de groeiende vraag om een gedegen ethische leidraad voor professioneel handelen te bieden.

Het postgraduaat Toegepaste Ethiek richt zich tot afgestudeerden (vanaf niveau professionele bachelor) uit diverse sectoren, bijvoorbeeld uit de juridische wereld, de medische wereld, de zorgsector, het bedrijfsleven, de mediasector en de overheidsadministraties. De studenten genieten hierbij maximaal van de gebundelde expertise van Ethics@KU Leuven.

Dr. Simon Truwant (coördinator van de opleiding en gastprofessor aan de Faculteit Wijsbegeerte KU Leuven) licht toe: “Het programma bestaat uit een aantal theoretische vakken aangevuld met oefeningen, seminaries en een eindwerk. De specifieke “Moreel Beraad”- oefeningen sluiten aan bij de werkervaringen van de studenten. We bieden ook 5 keuzetrajecten aan: technologie, politiek&recht, zorg, ecologie en economie. We faciliteren de deelname van werkenden via hybride lesvormen (on campus en online). Voor deeltijds werkenden is het zeker haalbaar om dit programma in 1 jaar te volgen. Voltijds werkenden kunnen het postgraduaat spreiden over 2 jaar”.

Getuigenissen:

Doorheen de opleiding krijg je verfrissende perspectieven op actuele thema's voorgeschoteld. Inzichten die ik concreet kan inzetten in mijn job. Tom, onderzoeker

Een'ethische’ blik heeft mijn inzichten voor de praktijk verruimd. Frédéric, advocaat

Inspirerend, verdiepend, omvattend en gevarieerd. De verworven kennis in het track zorg kon ik in m’n jobs als docent en psychiatrisch verpleegkundige goed gebruiken. Vincent, psychiatrisch verpleegkundige

Voor wie in de juridische praktijk staat is het een onbetwistbare meerwaarde dat men zijn optreden ook vanuit filosofisch oogpunt kan verantwoorden. Francis, magistraat

Op 22 augustus 2024 om 20u is er een online infosessie voor alle geïnteresseerden. Kandidaten die op 18 september 2024 met deze opleiding willen starten kunnen zich best vóór 1 september aanmelden via KU Leuven Continue.

Voor meer informatie & praktische gegevens & inschrijving, surf naar de website van het postgraduaat Toegepaste Ethiek.