Ga verder naar de inhoud

Agro en voeding

12/12/2023

Liesbeth Vermeulen van VIVES is gestart als Business Developer voor het domein agro & voeding.

Liesbeth Vermeulen4

Focus op agro en voeding

Binnen de Associatie KU Leuven zijn er vier business developers aan de slag. Zij helpen het aanbod levenslang leren in Continue groeien en dat in drie specifieke domeinen: agro en voeding, hernieuwbare energie en zorg & zorgtechnologie.

Voor het domein van agro en voeding is Liesbeth Vermeulen gestart als business developer. Tijd voor een kennismaking en een kort gesprek over uitdagingen, plannen en VIVES Continue.

Wie is onze Business developer Agro en Voeding?

Liesbeth Vermeulen is doctor in de bio-ingenieurswetenschappen met ervaring in de voedingsindustrie. Zo werkte ze aan een post-doctoraat over het optimaliseren van slachtprocessen in termen van dierenwelzijn en vleeskwaliteit in Zuid-Amerika. Nadien ging ze aan de slag als R&D specialist bij de Belgian Pork Group en is ze doorgegroeid tot productieverantwoordelijke van het slachthuis Westvlees. Onderzoek, ontwikkeling en onderwijs bleven haar boeien. Werken bij de Hogeschool VIVES was dan ook een logisch loopbaanvervolg. Daar is ze actief als docent én bij de onderzoeksgroep en de beleidsgroep Levenslang Leren binnen biotechnologie. Haar interesse voor de voedingsindustrie op professioneel vlak trekt ze door in haar vrije tijd: daar is ze sommelier in opleiding.

2. Welke uitdagingen liggen er op tafel?

Mijn voornaamste rol ligt in netwerken en het leggen van verbanden: tussen onderwijs en onderzoek, tussen de partnerinstellingen van de associatie en het werkveld, tussen de medewerkers in de associatie onderling. In het Expertisecentrum Agro- en Biotechnologie van hogeschool VIVES lopen enkele interessante projecten rond voeding en gezondheid (joyful job: het effect van gezonde voeding in de werkomgeving op het potentieel van de werknemers) die heel wat weerklank vinden in de bedrijfswereld. Het nijpend tekort aan welopgeleid personeel in de agro- en voedingsindustrie maakt dat de sector open staat voor Continue. Ik had al interessante gesprekken met Alimento, het sectorfonds van de voedingsindustrie, met VOKA en met vertegenwoordigers van beroepsfederaties zoals FEBEV. Deze contacten en samenwerking moeten het opleidingsaanbod up te date houden en nieuwe opleidingen helpen ontwikkelen: opleidingen die aantrekkelijk zijn, gemakkelijk implementeerbaar in de bedrijfswereld en in een voor de cursist herkenbare taal. Het is dan ook mijn taak om het groeipotentieel van het Continue-verhaal binnen agro en voeding verder uit te bouwen.

Voor de focus op agro en voeding krijg ik ondersteuning van onze kerngroep met leden uit KU Leuven (Imogen Foubert, Kurt Gebruers), Odisee (Liesbet Devos en Caroline Sabbe), Thomas More (Sabine Van Miert) en UCLL (Erika Vanhauwaert). Samen nemen we beslissingen en streven we gedragenheid en gevoel van eigenaarschap na bij elke partner.

Naast de kerngroep bouwen we per domein ook een breder thematisch netwerk uit. Dit netwerk van experten die elkaar snel kunnen vinden over de instellingen/campussen heen, zal ons helpen bij nieuwe (vormings)initiatieven, lokale contacten, innovatieve ideeën, events, etc.

Contactgegevens business developer agro & voeding: liesbeth.vermeulen@vives.be

Ons opleidingsaanbod voor professionals in het brede domein van agro en voeding kan je op Continue vinden via: Bijscholingen biologie en technologie | Continue en dan verder via de subdomeinen agro en landbouw, biotechnologie, dierenzorg .

Enkele opleidingen rond agro en voeding zetten we graag extra in de kijker: